HomePorezi i zakoniLikvidacija poslovne dokumentacije

Likvidacija poslovne dokumentacije

Posljednjih dana dobivam dosta upita od klijenata trebaju li izraditi novi pečat za dokumentaciju s oznakom "likvidirano" i potpisom osobe koja je provela likvidaciju, budući da su na svoju poslovnu elektro­ničku poštu primili dosta upozorenja od obrta i trgovačkih društava koji se bave izradom pečata da su od 01.01.2016. godine obvezni na taj način udovoljiti zahtjevima "novog" Za­ko­na o računovodstvu i na ispravan način, zasebnim pečatom, likvidirati poslovnu dokumentacjiu.

 

Prije nego odgovorim na pitanje jeste li u obvezi izraditi pečat, obradit ćemo izmjene i dopune Zakona o raču­novo­dstvu, a koje se odnose na knjigovodstvene isprave i li­k­vidaciju istih, a koje su na snazi od 01. 01. 2016. godine i obvezni su ih primijenjivati svi obveznici Zakona o računovodstvu.

Obvezni elementi knjigovodstvene isprave u čl. 8. st. 3. Zakona o računovodstvu propi­suju da knjigovodstvena isprava mora sadržavati: Naziv i broj knjigovodstvene isprave, Opis sa­dr­žaja poslovnog događaja i identifikaciju sudionika poslo­vnog događaja koja sadržava njihov naziv ili ime i prezime te sjedište i adresu, Novčani iznos ili cijenu po mjernoj jedinici s obračunom ukupnog iznosa, Datum poslovnog doga­đaja ako nije isti kao datum izdavanja računa, Datum izda­va­nja knjigovodstvene isprave.

Preduvjet za osiguranje pro­vođenja kvalitetnih procesa kontrole knjigovodstvene doku­mentacije je adekvatna implementacija kontrolnih postupaka u ključnim poslovnim procesima.

Nakon određivanja ključnih poslovnih procesa, potrebno je za svaki poslovni proces odrediti likvidatore odnosno kontrolore - osobe koje svojim potpisom potvrđuju da su pregledale predmetni dokument i da svojim sadržajem i formom zadovoljava sve što je potrebno da bi bio prihvaćen kao vjerodostojna knjigovodstvena isprava, odnosno da se može prihvatiti kao dokument (podloga) temeljem kojeg će knjiženje biti provedeno. Ako je riječ o jednostavnijim organizacijskim strukturama i mikro ili malim poslovnim subjektima to mogu biti iste osobe.

Nakon određivanja likvidatora, potrebno je usvojiti Interni akt (za veće poslovne subjekte - Pravilnik o likvidaciji dokumentacije), odnosno usvojiti Odluku o osobama odgovornima za kontrolu (likvidaciju) poslovne dokumentacije. U internom aktu/Odluci potrebno je odrediti odgovorne osobe za kontrolu vjerostojnosti knjigovodstvenih isprava (tj. imenovati likvidatore). Ova odredba je obvezna za sve obveznike primjene Zakona o računovodstvu. Nakon usvajanja internog akta /Odluke, potrebno je educirati zaposlene o postupku likvida­cije dokumentacije, kako bi sustav u praksi zaista i fun­kci­onirao te dosljedno provoditi sve što je propisano internim aktom/Odlukom o likvidaciji, odnosno istu mijenjati i prilagođavati sukladno promjenama poslo­vnih procesa i odgovornih osoba unutar poslovnog subjekta.

I na kraju i odgovor na pos­tavljeno pitanje o potrebi izrade novog pečata!

Odredbama Zakona o raču­novodstvu vezanim za uvo­đenje kvalitetne kontrole računovodstvenih isprava nije nigdje propisana potreba za izradom pečata. Naravno, ako je likvidatorima lakše i za ostale osobe preglednije da provedena kontrola bude otisnuta zasebnim pečatom na dokumentu, možete ga napraviti, ali svakako u svom internom aktu/Odluci o likvidaciji opišite taj dio.

Suština novih Zakonskih od­redbi ne ogleda se u formi pečata, već u kvalitetno ustrojenom sustavu internih kontrola nad ključnim poslovnim procesima i kontrolom (likvidacijom) poslovnih dokumenata, osobito onih koji imaju izravne utjecaje na financijsko izvještavanje i služe kao podloge za knjiženja u pomoćne poslovne knjige i glavnu knjigu.

autor: Mario Veršić, konzultant i ovlašteni revizor

Finvers d.o.o. za poslovno i financijsko savjetovanje, Rijeka, 099/200-8445
 

 
Vezane vijesti

HNB tečajna lista


Današnji tečaj kune
22.06.2018
Srednji
CHF CHF
1
6,422428
GBP GBP
1
8,399235
USD USD
1
6,406258
EUR EUR
1
7,378728
Free business joomla templates

Ova web stranica koristi kolačiće (Cookies). Daljnjom uporabom ovog web-mjesta, pristajete na naše korištenje kolačića. Saznajte vise ovdje.

Prihvacam cookies sa ove stranice.

EU Cookie Directive Module Information