HomePorezi i zakoni

Porezi i zakoni

PD obrazac za 2016. godinu u Excelu

Na internetskim stranicama RRIF-a objavljen je PD obrazac za 2016. godinu. Obrazac u excelu možete preuzeti ovdje

 

Obrazac OPZ-STAT-1 - rokovi za predaju

Obrazac OPZ-STAT-1 - statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima služi za evidentiranje i izvješćivanje svih nenaplaćenih računa do određenog datuma.

Više...
 

Novi DOH obrazac za 2016. godinu

Na web stranicama RRIF-a objavljen je DOH obrazac za prijavu poreza na dohodak za 2016. godinu. Obrazac u excelu preuzmite ovdje

 

Izjava o promjeni načina utvrđivanja osnovice poreza na dobit

Porezni obveznik, obveznik poreza na dobit koji u 2016. godini nije ostvario prihode veće od 3.000.000,00 kuna može poreznu osnovicu u 2017. godini utvrditi prema novčanom načelu.

Više...
 

Obrazac DOH-Z predaje se do 31. siječnja 2017.

Dohodak od zajedničke djelatnosti, odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava čini razlika poslovnih primitaka i poslovnih izdataka zajedničke djelatnosti bez obzira na broj supoduzetnika – ortaka (partnera).

Više...
 

Besplatno porezno savjetovanje – nova usluga za članice HGK

Na temelju iskazanih potreba gospodarstvenika, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je uslugu poreznog savjetovanja.

Usluga je namijenjena svim članicama Komore, besplatna je i dio je paketa pomoći gospodarstvenicima. Moguće ju je koristiti jednom godišnje i to dodjelom vaučera koji je jednak vrijednosti jednog upita odnosno jednog stručnog mišljenja/očitovanja ovlaštenih poreznih savjetnika sukladno Zakonu o poreznom savjetništvu.

Više...
 

Godišnji financijski izvještaji i GFI-POD obrazac za 2016.

U Narodnim novinama br. 95/16 (od 20. listopada 2016. godine) objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike iz realnoga sektora. Isti će se primjenjivati na godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu. U tijeku je kreiranje obrasca GFI-POD sukladno novome Pravilniku. Isti će biti objavljen na ovoj stranici polovicom siječnja 2017. godine.

Više...
 

Obrazac PO-SD predaje se do 15. siječnja 2017.

Porezni obveznik/nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je prema evidenciji o prometu, a najkasnije do 15. siječnja 2017. godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) za 2016. godinu.

Više...
 

Novosti u vezi fiskalizacije

U okviru porezne reforme koja stupa na snagu početkom 2017. promijenjen je i Zakon o fiskalizaciji, pri čemu je proširen krug obveznika njezine primjene, te od 1.7.2017. više neće biti poduzetnika koji nisu obvezni fiskalizirati gotovinski naplaćene račune.

Više...
 

Porez na kapitalnu dobit - jeste li obveznik?

Više od 100.000 građana bit će obveznici novog poreza na kapitalnu dobit koji se ove godine prvi put prijavljuje, a najveći dio njih nije ni svjestan svoje obveze.

Ovih dana dolaze im dopisi iz brokeraja i fondova s popisima njihovih transakcija, a kraj veljače je rok za podnošenje prijave. U ovoj prilici državna tijela su 'uspjela' kreirati iznimno kompliciran proces prijave poreza na kapitalnu dobit kroz predaju JOPPD obrasca, što će građanima biti vrlo teško samostalno obaviti.

Više...
 

Nove osnovice za doprinose članova uprave i direktora u 2017 god.

Prema dosadašnjem zakonskom rješenju, osobe u radnom odnosu koji su istovremeno kod poslodavca članovi uprave trgovačkog društva ili izvršni direktori trgovačkog društva ili izvršni upravitelji zadruge, nisu imali propisanu visinu osnovice za obračun doprinosa, nego su se na njih isto kao i za ostale radnike koji nisu u upravljačkim strukturama društva ili zadruge, primjenjivale odredbe Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 39/13).

Više...
 

Promjena poreznih stopa i razreda za obračun poreza na dohodak

Nova reforma Zakona o porezu na dohodak donosi nekoliko izmjena poreznih propisa. Najveće novine odnose se na oporezivanje dohotka i pripadajućih doprinosa.

Više...
 

Izbor načina utvrđivanja osnovice poreza na dobit i plaćanje poreza na dobit po stopi 12% i 18% od 1.1.2017.

U cilju jasnijeg objašnjenja utvrđivanja porezne osnovice i plaćanja poreza na dobit prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 115/16) nastavno je dan pregled načina utvrđivanja porezne osnovice, rokova za prijavu izbora način oporezivanja te stope poreza na dobit. Tablica pogledajte ovdje
Izvor: računovodstvo i porezi

 

Zakon o Porezu na dobit - izmjene

  • Smanjenje porezne stope sa 20% na 18%, a za porezne obveznike (poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike) koji ostvaruju godišnje prihode do 3 milijuna kuna na 12%.

  • Ukidanje porezne olakšice za reinvestiranu dobit.

    Više...
 

Porezna reforma u 2017. godini

S početkom 2017. godine na snagu je stupilo 16 zakona kojima je regulirana porezna reforma, koja bi većini zaposlenih trebala donijeti veće plaće, a poduzetnicima manje porezno opterećenje.

Više...
 

Obveza plaćanja članarine HGK i za j.d.o.o.

Budući novom Odlukom o financiranju Hrvatske gospodarske komore (Nar. nov. 129/15), s primjenom od 1. siječnja 2016., više nije propisano oslobođenje od plaćanja članarine HGK (što je bilo propisano za razdoblje od 1.7.2015. do 31.12.2015.) proizlazi da su j.d.o.o.-i obvezni plaćati članarinu HGK u 2016. u visini propisanoj za I. skupinu poduzetnika, odnosno 42,00 kn. (poslovni-info.eu)

 
  •  Početak 
  •  « 
  •  » 
  •  Kraj 

Stranica 1 od 20

HNB tečajna lista


Današnji tečaj kune
20.09.2017
Srednji
CHF CHF
1
6,478768
GBP GBP
1
8,421450
USD USD
1
6,240375
EUR EUR
1
7,479090
Free business joomla templates

Ova web stranica koristi kolačiće (Cookies). Daljnjom uporabom ovog web-mjesta, pristajete na naše korištenje kolačića. Saznajte vise ovdje.

Prihvacam cookies sa ove stranice.

EU Cookie Directive Module Information